Befektetési tájékoztató

Az Alapkezelő befektetéseinek megvalósításakor a következő tényezőket tekinti meghatározó jelentőségűnek:

 • Összhang a Jeremie program alapelveivel, illetve Magyarország gazdaságpolitikai cél és eszközrendszerével, úgy mint,
 • nemzetközi szinten versenyképes kis- és közepes méretű vállalkozások („kkv”) létrehozása;
 • egyedi termékek és szolgáltatások létrehozása a kkv-k innovációs költéseinek és aktivitásának a növelése útján;
 • a hazai exportképes termelő kapacitások növelése;
 • munkahelyteremtés;
 • regionális szerepű hazai társaságok létrehozása;
 • EU támogatások hatékony felhasználása a gazdasági növekedést elősegítő beruházásokra;
 • magyarországi tőkepiacok és pénzügyi kultúra fejlesztése.
 • A befektetések kiválasztásánál és stratégiáinak a kialakításánál kiemelt tényező a külpiaci irányultság/exportorientáció. A határok átlépésének megvalósulási formája és motivációja több irányú lehet:
 • A célpontok olyan hazai termelő kapacitásokkal rendelkező gyártó vállalatok, amelyek exportképes termékekkel rendelkeznek, kihasználva és előnyt kovácsolva a magyarországi alacsony termelési költségekből és a kedvező árfolyam környezetből.
 • Olyan befektetések megtalálása, melyek termékeinek/szolgáltatásainak újszerűsége innovatív jellege miatt globális keresletre tarthat igényt. Ezen társaságok elsősorban az infokommunikációs (ICT), az élettudományok innovatív területeiről kerülhetnek ki.
 • Regionális terjeszkedés támogatása, konszolidációs akvizíciók: a külpiacokon való erősödésnek a formája egy jól működő érett hazai vállalkozásnak a regionális kiterjesztése, melynek lehetnek organikus útjai vagy versenytárs felvásárlásával létrejövő módozatok. Az ilyen típusú tranzakciók lebonyolítására tökéletes kompetenciákkal rendelkezik az Alapkezelő.
 • Második körös befektetési lehetőségek: tekintve, hogy korábban a Jeremie programból már két ütem elindult, a Perion számít olyan befektetési lehetőségekre, melyeket a korábbi kockázati tőke alap vagy esetleg a vállalkozás alapítója, más típusú alapokkal közösen az indulási fázisán átsegített, sikeresek, bizonyított üzleti modellel rendelkeznek már, beérett menedzsmentek vannak, és további pénzigénnyel rendelkeznek egy következő növekedés pálya megvalósítására.     


A fenti tényezők alapján három befektetési kategóriába kíván az Alapkezelő befektetni:

 • Érett projektek: nagyméretű tranzakciók végrehajtását jelenti, amelyek során nem kezdő vállalatok jelentik a célpontot. Az iparági lefedettség széles lehet, jellemzően termelő vállalatok, illetve ICT.
 • Fejlesztési projektek: az előbbi kategóriától a kisebb befektetési méret különbözteti meg, azzal a kiegészítéssel, hogy ezen esetekben jellemző a kezdő vállalkozások alapítása vagy azokba történő beszállás. 
 • Inkubációs projektek: minden szempontból induló vállalkozásokat jelent, melyekbe az Alapkezelő alacsonyabb tőkét rak, de több személyes hozzájárulást az induló időszak támogatására.


Preferált befektetési méret:

Az Alapkezelő a céltársaságba egy befektetési döntésével legfeljebb 2,5 millió EUR-nak megfelelő forint összeg befektetését határozhatja el. A befektetés összegének elméleti felső határát több egymást követő döntés (maximum 3 egymást követő évben) megemelheti, projektenként ezt akár az elérhető banki finanszírozások bevonása is kiegészítheti. Az Alap befektetése a vállalkozás jegyzett tőkéjének megemelésével valósul meg.
A 2014-2015-ös időszakban lényegében a tőkealap rendelkezésére álló teljes összeg kihelyezésre kerül, célunk 10 befektetés végrehajtása az időszak során.